Arbozorg


Conflict hantering

Diensten

Wat kan PnOZakenpartner.nl voor u doen?
PnOZakenpartner.nl gaat uit van eigen regie van de ondernemer. Soms is het echter prettig dat er iemand meedenkt op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom van personeel.

Ik kan jou ondersteuning bieden bij:
- functioneringsgesprekken
- risicoinventarisatie
- ziekteverzuim
- teambuilding
- conflicthantering
- aannemen van personeel
- arbo
- bedrijfsreglement
- huishoudelijkreglement
- arbeidsvoorwaarden
- loopbaanbegeleiding
- ontslagzaken

Waarom zou u kiezen voor PnOZakenpartner.nl?
Als goed werkgever bent u verplicht om een aantal zaken op personeelsgebied op orde te hebben. Al deze zaken zijn tijdrovend en hebben in veel gevallen niet uw interesse. U wilt verder met ondernemen en doen wat u leuk vindt en waar u goed in bent. Personeel kan u behoorlijk afleiden van de kern van waar u mee bezig moet zijn. PnOZakenpartner kan dit gat voor u dichten. U bent uiteindelijk een goed werkgever en lekker bezig met de zaken die uw bedrijf verder brengen.

Hoe werkt PnOZakenpartner.nl?
PnOZakenpartner.nl is er altijd op uit om zichzelf weer overbodig te maken. Als u gebruik maakt van PnOZakenpartner.nl zal er altijd een SMART geformuleerd project omschreven worden. De invulling van dit project zal door u zelf ingevuld worden. PnOZakenpartner zal u adviseren bij het opstellen van het project.

Ziekte verzuim